Iyengar Yoga Jerusalem
מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים
مركز يوغا أينغار القدس
השיעורים
שנת הלימודים 2016-2017 תשע"ז
שנה טובה!שנת הלימודים תשע"ח השיעורים התחילו ב-1/9/2017 ויתקיימו עד סוף יוני 2018. במהלך יוני 2017 התקיימה הרשמה מוקדמת בתעריפים בהנחה. אתם מוזמנים להצטרף

ראו פרטים

שנה טובה!שנת הלימודים תשע"ח השיעורים התחילו ב-1/9/2017 ויתקיימו עד סוף יוני 2018. במהלך יוני 2017 התקיימה הרשמה מוקדמת בתעריפים בהנחה. אתם מוזמנים להצטרף

ראו פרטים

שיעורי קיץ 2017
שנת הלימודים תשע"ז תימשך עד סוף יוני 2017. השנה פעילות הקיץ תתקיים ביולי ובאוגוסט. חלק מהשיעורים ימשיכו באופן סדיר, אך כבכל שנה נציע גם מיני-סדנאות (שיעור בן 3 שעות) ופעילויות נוספות שאינן מהשיגרה, כדי לאפשר גמישות בין נסיעות וכדי להעשיר את ההתנסות שלכם.
הרשמה מוקדמת לחודשים אלה תעשה במחצית הראשונה של חודש יוני. מה-16.6 ואילך ההרשמה תימשך במחיר מלא ועל בסיס מקום פנוי.


להתראות!


שנת הלימודים תשע"ז תימשך עד סוף יוני 2017. השנה פעילות הקיץ תתקיים ביולי ובאוגוסט. חלק מהשיעורים ימשיכו באופן סדיר, אך כבכל שנה נציע גם מיני-סדנאות (שיעור בן 3 שעות) ופעילויות נוספות שאינן מהשיגרה, כדי לאפשר גמישות בין נסיעות וכדי להעשיר את ההתנסות שלכם.
הרשמה מוקדמת לחודשים אלה תעשה במחצית הראשונה של חודש יוני. מה-16.6 ואילך ההרשמה תימשך במחיר מלא ועל בסיס מקום פנוי.


להתראות!


נפתחה ההרשמה לשיעורי קיץ 2017
פעילות הקיץ תתקיים ביולי ובאוגוסט. חלק מהשיעורים ימשיכו באופן סדיר, אך כבכל שנה נציע גם מיני-סדנאות (שיעור בן 3 שעות) ופעילויות נוספות שאינן מהשיגרה, כדי לאפשר גמישות בין נסיעות וכדי להעשיר את ההתנסות שלכם. 
הרשמה מוקדמת לחודשים אלה במחצית הראשונה של חודש יוני. הנחת הרשמה מוקדמת תינתן רק למשלמים עד ה-15.6.17. מה-16.6.17 ואילך ההרשמה תימשך במחיר מלא ועל בסיס מקום פנוי.

להתראות!

ללוח השיעורים והמחירון לחודש אוגוסט

לדף ההרשמה לחודש אוגוסט
פעילות הקיץ תתקיים ביולי ובאוגוסט. חלק מהשיעורים ימשיכו באופן סדיר, אך כבכל שנה נציע גם מיני-סדנאות (שיעור בן 3 שעות) ופעילויות נוספות שאינן מהשיגרה, כדי לאפשר גמישות בין נסיעות וכדי להעשיר את ההתנסות שלכם. 
הרשמה מוקדמת לחודשים אלה במחצית הראשונה של חודש יוני. הנחת הרשמה מוקדמת תינתן רק למשלמים עד ה-15.6.17. מה-16.6.17 ואילך ההרשמה תימשך במחיר מלא ועל בסיס מקום פנוי.

להתראות!

ללוח השיעורים והמחירון לחודש אוגוסט

לדף ההרשמה לחודש אוגוסט
שנת הלימודים 2017-2018 תשע"ח
שנת הלימודים תשע"ח החלה ב-1/9/2017 ותימשך עד סוף יוני 2018.
הרשמה מוקדמת נערכה במהלך יוני 2017. מה-1/7/2017 ההרשמה על בסיס מקום פנוי בתעריף מלא.

תרגול נעים!

ללוח השיעורים והמחירון לתשע"ח

לדף ההרשמה לתשע"ח
שנת הלימודים תשע"ח החלה ב-1/9/2017 ותימשך עד סוף יוני 2018.
הרשמה מוקדמת נערכה במהלך יוני 2017. מה-1/7/2017 ההרשמה על בסיס מקום פנוי בתעריף מלא.

תרגול נעים!

ללוח השיעורים והמחירון לתשע"ח

לדף ההרשמה לתשע"ח
מבואות לאיינגאר יוגה
איך לעבור מהשתתפות שבועית בשיעור בלבד, לתרגול יומיומי בבית? קורס שנתי, מסגרת קבוצתית, חזרה על תנוחות היסוד, הנחיה מפורטת, תכניות אימון, טקסט לקריאה.
אם יש לכם עניין, זאת הזדמנות להתחיל.

הקורס יתקיים מספטמבר 2017 עד  יוני 2018 בקיבוץ נתיב הל"ה בעמק האלה.

לפרטים

לדף הרשמה

איך לעבור מהשתתפות שבועית בשיעור בלבד, לתרגול יומיומי בבית? קורס שנתי, מסגרת קבוצתית, חזרה על תנוחות היסוד, הנחיה מפורטת, תכניות אימון, טקסט לקריאה.
אם יש לכם עניין, זאת הזדמנות להתחיל.

הקורס יתקיים מספטמבר 2017 עד  יוני 2018 בקיבוץ נתיב הל"ה בעמק האלה.

לפרטים

לדף הרשמה

נפתחה ההרשמה למבואות לאיינגאר יוגה 2017-2018
איך לעבור מהשתתפות שבועית בשיעור בלבד, לתרגול יומיומי בבית? קורס שנתי, מסגרת קבוצתית, חזרה על תנוחות היסוד, הנחיה מפורטת, תכניות אימון, טקסט לקריאה. 
אם יש לכם עניין, זאת הזדמנות להתחיל.

הקורס יתקיים מספטמבר 2017 עד  יוני 2018 בקיבוץ נתיב הל"ה בעמק האלה.

לפרטים ולדף ההרשמה
איך לעבור מהשתתפות שבועית בשיעור בלבד, לתרגול יומיומי בבית? קורס שנתי, מסגרת קבוצתית, חזרה על תנוחות היסוד, הנחיה מפורטת, תכניות אימון, טקסט לקריאה. 
אם יש לכם עניין, זאת הזדמנות להתחיל.

הקורס יתקיים מספטמבר 2017 עד  יוני 2018 בקיבוץ נתיב הל"ה בעמק האלה.

לפרטים ולדף ההרשמה
השיעורים
מתחילים
תרגול נמרץ, שיטתי ומובנה להקניית שפה ועקרונות בתרגול
רמה I
מתחילים עם ותק של שנה ויותר
רמה II
מתחילים ותיקים. התרגול כולל גם 15 דקות תנוחות הפוכות
רמה III
תרגול מכל משפחות התנוחות
רמה IV
תלמידים מנוסים
נשים
מענה למצבים המשתנים עם הגיל. מתאים לתלמידות שחשובה להן הפרדה בשיעור
תרגול בקצב מתון
מתאים לבני הגיל השלישי או לסובלים מבעיות בריאות קלות
סביב מעגל הלידה
תרגול מותאם אישית במהלך ההיריון ואחריו
מקרים מיוחדים
תרגול פרטני במסגרת קבוצתית
נוער
דינאמי ומגוון
ילדים
תוסס... מהנה ובונה
מבואות לאיינגאר יוגה
קורס שנתי בן 6 מפגשים. תמונה מסיום אחד הקורסים בעבר
מתחילים
תרגול נמרץ, שיטתי ומובנה להקניית שפה ועקרונות בתרגול
רמה I
מתחילים עם ותק של שנה ויותר
רמה II
מתחילים ותיקים. התרגול כולל גם 15 דקות תנוחות הפוכות
רמה III
תרגול מכל משפחות התנוחות
רמה IV
תלמידים מנוסים
נשים
מענה למצבים המשתנים עם הגיל. מתאים לתלמידות שחשובה להן הפרדה בשיעור
תרגול בקצב מתון
מתאים לבני הגיל השלישי או לסובלים מבעיות בריאות קלות
סביב מעגל הלידה
תרגול מותאם אישית במהלך ההיריון ואחריו
מקרים מיוחדים
תרגול פרטני במסגרת קבוצתית
נוער
דינאמי ומגוון
ילדים
תוסס... מהנה ובונה
מבואות לאיינגאר יוגה
קורס שנתי בן 6 מפגשים. תמונה מסיום אחד הקורסים בעבר